Nyheter

Fortsatt arbete med loftgångarna i S-huset

På måndag den 20 november fortsätter Noccon arbetet med fogarna på den översta loftgången i S-huset. När en fog är nyfogad så kommer det markeras med GUL-tejp, var vaksamma och försöka att inte gå på den nya fogen.

Arbetet uppges vara av det tysta slaget och borde inte påverka oss boende mer än att vi försöker att inte gå på fogarna.

Hälsningar

Styrelsen

Meddelande från Styrelsen

Styrelsen har dessvärre noterat nya brytmärken till det inre cykelrummet men att det i nuläget är oklart om något är tillgripet men vi uppmanar er boende att gå ner och titta till era cyklar och andra tillhörigheter i båda cykelrummen samt även i barnvagnsrummet.
Var även vaksamma på vilka som rör sig i och omkring fastigheterna.
 
Hälsningar
Styrelsen

Styrelsen informerar

En cykelstöld har skett i det öppna cykelrummet.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att vara vaksamma vid in- och utpassering till garaget och huset för att förhindra att obehöriga tar sig in.

Vänta tills garageporten stängts innan ni åker iväg.

Hälsningar

Styrelsen 

Garagestädning 15 november

Städning av garaget sker den 15 november.

Alla som har garageplats måste ta ut sin bil, övriga fordon och annat som står på garageplatserna senast 07.00 den 15 november.

Garaget ska vara tomt 07.00 - 16.00.

Hälsningar

Styrelsen

Tillägg: Problem med inträngande fukt ovanför FTX-aggregat i fler än en lägenhet?

Detta gäller C-huset, Älvkarleövägen 31.

Styrelsen

No Internet Connection