Nyheter

Belysning innergård

Som säkert många noterat har delar av belysningen på innergården varit ur funktion ett tag. Detta är felanmält till entreprenören och behandlas som ett garantiärende.

Anledningen till att belysningen inte är igång är för att det är läckage någonstans. Det gör att vatten tränger in och skapar kortslutning och elen till armaturen bryts och lamporna lyser därför inte. Det går inte heller att återställa säkringen då denna löser ut direkt när den återställs. El-entreprenören som äger garantin väntar på reservdelar för att kunna byta ut de delar som är felaktiga. Därav att det tar tid att få felet avhjälpt. Styrelsen har kontakt med entreprenören för att skynda på processen och få detta avhjälp så snart som möjligt.

Ventilationen åter igång

Ventilationen verkar åter vara igång som den ska.

Felet bestod i en felprogrammering vilket gjorde att bostädernas fläktar följde samma schema som för förskolan. Förskolans fläktar ska inte vara igång dygnet runt utan endast när förskolan har sin verksamhet igång mellan kl. 7-18, för att spara energi när ingen är i lokalerna. Detta är helt i sin ordning men blev fel när även bostädernas fläktar fick samma programmerade tider, dvs stängdes av mellan 18-07.  

Detta har varit ett garantiärende och därmed inte en kostnad som föreningen står för. Återkom gärna till styrelsen om ni fortsatt skulle uppleva problem.

Fortsatt problem med ventilationen i S-huset

Återigen strulat ventilationen i S-huset. Tekniker har varit på plats och åtgärdat någonting men felet återkommer ständigt och resultatet blir att ventilationen avstannar. Detta är självklart felanmält och styrelsen följer upp ärendet dagligen med föreningens tekniska förvaltare samt Noccon.

Ventilation felanmäld

Ventilationen i S-huset strular och är felanmäld. Åtgärd planeras till måndag 13/3.

Trädfällning

På fredag, den 3 mars, kommer två björkar tas ned i slänten på föreningens gård (om vädret tillåter). Det är de träd som står längst ned i slänten mot den allmänna vägen/trappan.

Anledningen är att det ena trädet är helt dött och det andra trädet är döende. Styrelsen har ansökt om marklov för att fälla dessa träd och ansökan beviljades förra veckan. Träden är skyddade enligt detaljplanen varför det har varit nödvändigt att ansöka om marklov samt få utlåtande av arborist.

Trädfällarna kommer säkra platsen på fredag när träden fälls så att inte någon riskerar att fara illa. Vänligen respektera detta och välj gärna annan väg om möjligt under pågående arbete. Skulle det vara olämpliga väderförhållanden på fredag kommer björkarna tas ned så fort som möjligt efter det.  

No Internet Connection