Nyheter

Valberedningen påminner

Valberedningen behöver ytterligare medlemmar till styrelsen Brf Bergsvåg. Vi söker två ytterligare personer för att ha en komplett styrelse.
 
Du är välkommen att kontakta Valberedningen så berättar vi mer om vad styrelsearbetet innebär.
 
Du kan också lämna förslag på någon annan medlem i föreningen till Valberedningen.
 
Välkommen att kontakta någon av oss i Valberedningen:
 
Elias Jacobsson i 49:an, C-huset, tel 073 333 98 90 E-post: 
Christoffer Arensparr i 43:an, C-huset, tel 0706 46 60 10 E-post: 
Lottie Söderberg, 31:an lght C2.1 i C-huset, tel 070 263 00 81 E-post: 

Garagestädning 9:e maj

Den 9:e maj är det dags för garagestädning mellan kl. 07:00 - 16:00. Under denna tid är det väldigt viktigt att garaget är tömt så att en ordentlig rengöring av alla ytor i garaget kan genomföras.

Vi påminner även om att det som får förvaras i garaget är bilar och MC. Övriga saker måste förvaras i lägenhet eller förråd, vänligen respektera detta.

Vårstädning

Hej medlem i Brf Bergsvåg!

Dags för vårstädning LÖRDAG 6 MAJ 10.00. Alla medlemmar stora som små är hjärtligt välkomna!

Vi samlas på gården och delar in oss i arbetslag. Vi sopar, plockar skräp, rensar rabatter, krattar grus, rensar brunnar och gör rent i miljörum med mera. Efter genomförd städning bjuder Brf på fika.

 

Anmäl hur många ni kommer (vuxna/barn) till:

 

OSA senast onsdag 3 maj

 

Trädgårdsgruppen i Brf Bergsvåg:

Katarina Ahlsen, Maria Johanson, Marthe Kinnander, Lottie Söderberg, Sofie Collin

Intresserad av Styrelsen?

Är du intresserad av att arbeta i Styrelsen för Brf Bergsvåg?

 

Inför stämman den 31 maj behöver vi nya ledamöter/suppleanter till Styrelsen.

Du är välkommen att kontakta Valberedningen så berättar vi mer om vad styrelsearbetet innebär.

 

Du kan också lämna förslag på någon annan medlem i föreningen till Valberedningen.

 

Välkommen att kontakta någon av oss i Valberedningen:

Elias Jacobsson i 49:an, C-huset, tel 073 333 98 90 E-post:

Christoffer Arensparr i 43:an, C-huset, tel 0706 46 60 10 E-post:

Lottie Söderberg, 31:an lght C2.1 i C-huset, tel 070 263 00 81 E-post:

Motion inför föreningsstämman

På föreningsstämman behandlas, bland annat, eventuella ärenden som skickats in av er medlemmar (motioner). Samtliga inkomna motioner ska beslutas på stämman vilket sker genom röstning. Styrelsen kommer samla in motionerna, bereda dessa samt återkoppla med förslag till beslut.

Vill du ta upp ett ärende på årsstämman? Maila din motion till styrelsen, , senast den 7 maj kl. 23:59.

Mer information om hur en föreningsstämma går till samt hur du skriver en motion finns på vår hemsida och du hittar det här.

Föreningsstämman kommer hållas den 31 maj kl. 18:00, kallelse kommer delges er medlemmar senast två veckor innan mötet.

No Internet Connection