Nyheter

Tyvärr så går inte fjärrkontrollerna till garageporten ner i styrelsens postfack

Vi har upptäckt att fjärrkontrollerna inte går ner i styrelsen postfack.

Vi föreslår att ni som har garageplats och ska få er fjärrkontroll omprogrammerad, lämnar fjärrkontrollen hos någon i styrelsen.

Anders Hägg plan 3 S-huset

Torbjörn Lundstedt plan 3 S-huset

Mia Maria Sallborg plan 2 S-huset

Gustaf Örn Markplan C-huset

Hälsningar

Styrelsen

VIKTIG INFORMATION TILL ER SOM HAR GARAGEPLATS

Fjärrkontrollerna till garaget är spärrade. I samband med byte av garageoperatör har det visat sig att dessa inte är korrekt registrerade på respektive innehavare i inpasseringssystemet.

Vid inbrott i helgen har även en fjärrkontroll stulits. Styrelsen har därför beslutat spärra alla kontroller och registrera om dem i systemet.

För att åter få en fungerande fjärrkontroll behöver respektive innehavare lägga sin fjärrkontroll i ett kuvert märkt med namn och garageplatsnummer. Kuvertet läggs i styrelsens postfack i C- huset, Älvkarleövägen 31.

Vi återkommer med info kring återlämning av aktiverad kontroll.

Hälsningar 

Styrelsen

Styrelsen informerar

Nu är medlemsavgiften för oktober aviserad. 

För er som har garageplats så är även den avgiften med på avin.

Vid frågor kring garageplats såsom hyra, uppsägning mm. hänvisar vi f.r.o.m. nu till:

Fastum's servicecenter

Telefon: 90220

eller 

www.90220.se 

Hälsningar

Styrelsen

Arbete med loftgångarna på S-huset

Nästa vecka sätter Noccon fart med att avhjälpa läckage i taket på loftgångarna på S-huset. Det läcker ner vatten mellan våningarna. Dom kommer att göra om ytan där dom har spacklat upp fallet, men också demontera panel längst hela loftgången för att kolla av tätskikt och fogar.

I första skeendet bör detta arbete inte påverka oss boende nämnvärt, utan det är när dom sätter i gång med betongarbetet v.38 som påverkan blir mer tydlig i form av oljud vid rivning.

Dock så är Entreprenören införstådd med att boende nyttjar loftgången och att vi bor här.

Ett gott samarbete med boende är efterfrågat för att det ska funka för alla.

Material som demonteras kommer tillfälligt staplas längst med räcket på loftgång och vi eftersträvar ett så snabbt återmontage som möjligt.

Arbetet kommer att pågå under ett antal veckor, kontakta styrelsen om ni har frågor.

Hälsningar

Styrelsen

Styrelsen informerar

Den nya styrelsen har nu kommit igång på allvar med arbetet efter sommaren. Prioriterade frågor är b.la. budget 2024 och framåt och fortsatt hantering av öppna frågor från besiktning och felanmälan.

Marknadsräntorna bedöms höjas ytterligare och det är osäkert när toppen är nådd. Höjda räntor innebär även krav på höjda medlemsavgifter framförallt från 2026 och framåt. Styrelsen återkommer under hösten med närmare information om hur vi avser hantera detta.

Från 1 oktober kommer Fastum att ta över den administrativa hanteringen av våra garageplatser. Närmare information kommer även kring detta.

Är du intresserad av att bidra med att utveckla vår fina förening så du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen.

Med hopp om en fin höst!

Styrelsen

No Internet Connection