Nyheter

Problem med inträngande fukt ovanför FTX-aggregat i fler än en lägenhet?

Problem med inträngande fukt ovanför FTX-aggregat i fler än en lägenhet?

En av medlemmarna i föreningen har problem med inträngde fukt i sin lägenhet ovanför FTX-aggregatet (ventilationsaggregatet). Liknande fel skulle kunna finnas i fler lägenheter med FTX-aggregat i föreningen, något som styrelsen gärna i så fall skulle vilja få reda på.
 
Enligt den drabbade medlemmen Gustaf Örn, som också är styrelseledamot, kan problemet tex avslöjas på garderobstommarnas utseende. Undersök därför gärna era garderobsstommars insida under ventilationsrören till aggregatet.
 
Vill ni så kan Gustaf komma förbi och göra en enkel okulärbesiktning i syfte att undersöka om det kan misstänkas att liknande fel föreligger.
 
Intresserade medlemmar kan höra av sig till Gustaf () för att få närmre information om vad man kan titta efter.
 
Hälsningar
Styrelsen

Fjärrkontroller till garaget

Omprogrammerade fjärrkontroller till garaget finns att hämta för er som inte redan gjort det.

Kontakta Torbjörn 073-320 97 85

 

Hälsningar

Styrelsen

Omprogrammerade fjärrkontroller till garaget

Fjärrkontrollerna är färdiga och finns att kvittera ut under Höststädningen kl.10-12 på gården.

Idag lördag den 21/10

Hälsningar

Styrelsen

Garaget

Byte av garageoperatör till Fastum har visat sig medföra vissa legala risker. Styrelsen har därför valt att återgå till tidigare parkeringsbolag, Apcoa, som leverantör. Det innebär att Fastum kommer kreditera aviserad hyra för garaget innevarande månad. Vi ber er reservera dessa pengar  för kommande hyresavisering som inom kort kommer från Apcoa.

Styrelsen beklagar om bytena vållat medlemmarna besvär. Det positiva i hanteringen är dock att föreningens kostnader framgent för garagehanteringen nästan halveras.

Hälsningar Styrelsen

Meddelande från Noccon ang. loftgångarna i S-huset

Hej!

Nu har vi gjort klart den ytan med betongarbetet som vi har tak över, Rastvagnen ska vara bortkörd.

Alla nycklar är tillbaka hos mig igen så vi har inte några nycklar på vift.

v.41 Kommer fortsatt arbete med kappan som tätar mellan loftgång och husväggen att utföras. Start prel måndag 9/10.

När det momentet är klart så kommer även återmontering av fasaden att utföras.

Beroende på hur snabbt jag hinner bli klar med kappan så tänker jag mig att fasaden på det övre planet ska vara återmonterat i slutet av v.41.

I samband med kappan osv så har jag lite tester med att bevattna för att se hur det beter sig nu när vi gjort en del åtgärder.

Fortsatt arbete vad gäller övrig del av loftgången kommer att planeras efter att vi sett resultat av vårat ingrepp. Återkommer med fortsatt plan på det.

Panelen på loftgången planet under kommer få vara öppet tills att vi säkerställt att vi inte har ett fortsatt problem med nerträngande vatten.

 

Med vänlig hälsning

Mats Lisell

Eftermarknadsansvarig

_____________________________

NOCCON AB

No Internet Connection