Nyheter

Ringklockor

Nu har vi fått ringklockor till er som har problem med dessa. Vänligen maila styrelsen () när ni har möjlighet att få en ny ringklocka monterad.

Fönsterputsning

Den 17 november är det dags för utvändig fönsterputsning av fönstren på plan 1 samt våra takfönster. Fönsterputsningen kommer ske med stegar från gården. 

Föreningens budget 2023

Omvärldsläget är som ni känner till osäkert. Kostnaderna för bl a el och uppvärmning samt räntor ökar. Två tredjedelar av föreningens lån är långsiktigt bundna med bra räntevillkor. För den tredjedel (ca 23 mnkr) som är rörligt ökar kostnaderna. Medlemmarnas el- och lånekostnader ökar generellt sett också. Osäkerheten kring hur ränte- och energikostnader fortsätter utvecklas 2023 är stor. Regeringen har beslutat om priskompensation för el, retroaktivt för 2021/2022, som innebär viss lindring.

Mot ovanstående bakgrund har styrelsen så här långt ändå beslutat om en oförändrad medlemsavgift 2023. Styrelsen följer dock utvecklingen noga och kommer under våren ha en beredskap för en höjning av avgiften från 1 juli om så bedöms nödvändigt.

Höststädning

Hej medlem i Brf Bergsvåg!

 

Dags för höststädning LÖRDAG 15 OKTOBER 10.00.

Alla medlemmar stora som små är hjärtligt välkomna!

 

Efter genomförd städning bjuder Brf på fika.

Anmäl hur många ni kommer (vuxna/barn) till:

OSA senast onsdag 12 oktober

 

Varmt välkomna!

Trädgårdsgruppen i Brf Bergsvåg:

Katarina Ahlsén, Sofie Collin, Maria Johansson, Marthe Kinnander och Lottie Söderberg

Taggsystemet strular

Vid flertalet tillfällen har porttelefonen till Älvkarleövägen 32 slutat att fungera vid försök att öppna dörren med taggen. Enheten verkar sluta att fungera med tagg under ca 1-2 timmar och sedan kommer den igång igen. Hittills har det fungerat att ringa på porttelefonen under den tid som tagg-systemet ligger nere. Problemet är anmält till leverantören och enheten kommer att bytas ut. 

No Internet Connection