Nyheter

Återkommande hissproblematik

Hissen i S-huset har under flera tillfällen under vintern blivit stillastående på grund av att det hamnar grus i spåren där hissdörrarna öppnas och stängs. För att undvika att gruset hamnar i hissens dörrspringa ber vi er att torka av skorna på dörrmattan vid entrédörren innan ni går vidare in i trapphuset. På så sätt kanske vi kan undvika att hissen blir stående och kostnaderna för reparationerna blir så höga. 

Hiss i S-huset felanmäld

Hissen i S-huset är felanmäld och jouren är inkopplad så förhoppningsvis blir hissen lagad under kvällen.

Hiss i C-huset - Åtgärdad

Hissen i C-huset är nu åtgärdad och det går utmärkt att använda den igen.

Hiss i C-huset har fått körförbud

Hissen i C-huset har ålagts med körförbud då den inte blivit godkänd i besiktningen.

Felet är att dörröppnarknappen inte fungerar som den ska och hissen måste därför tas ur bruk tills att bristen är åtgärdad. Det är alltså inte tillåtet att använda hissen.

Styrelsen gör allt för att hissen ska komma igång igen så fort som möjligt.

Garagestädning 1/12

Den 1 december är det dags för garagestädning mellan kl. 07:00 - 16:00. Under denna tid är det väldigt viktigt att garaget är tömt så att en ordentlig rengöring av alla ytor i garaget kan genomföras.

Vi påminner även om att det som får förvaras i garaget är bilar och MC. Övriga saker måste förvaras i lägenhet eller förråd, vänligen respektera detta.

Cykelrummet som är en del av garaget omfattas ej av denna städning.

No Internet Connection