Nyheter

Trädfällning

På fredag, den 3 mars, kommer två björkar tas ned i slänten på föreningens gård (om vädret tillåter). Det är de träd som står längst ned i slänten mot den allmänna vägen/trappan.

Anledningen är att det ena trädet är helt dött och det andra trädet är döende. Styrelsen har ansökt om marklov för att fälla dessa träd och ansökan beviljades förra veckan. Träden är skyddade enligt detaljplanen varför det har varit nödvändigt att ansöka om marklov samt få utlåtande av arborist.

Trädfällarna kommer säkra platsen på fredag när träden fälls så att inte någon riskerar att fara illa. Vänligen respektera detta och välj gärna annan väg om möjligt under pågående arbete. Skulle det vara olämpliga väderförhållanden på fredag kommer björkarna tas ned så fort som möjligt efter det.  

Save the date - Föreningsstämma

Nu är datum för årets föreningsstämma bestämd. Mötet hålls den 31/5 kl. 18:00 i Kulturcentrum i Hjorthagen. Den formella kallelsen med mötets agenda delas ut senast två veckor innan mötet.

Har ni någonting ni vill ta upp för beslut på mötet? Skicka in en motion till styrelsen, , redan nu. Mer info om föreningsstämma och hur man skriver en motion hittar ni här.

Vill DU engagera dig i styrelsen? Valberedningen kommer informera mer om detta inför stämman.

Garantianmärkningar - Golv

Golvläggare är bokad till onsdagen den 15/2 och berörda lägenheter behöver då ställa dörren i serviceläge för att få felen åtgärdade.
Följande lägenheter berörs av detta:
Golvlista

Vilket lägenhetsnummer ni har hittar ni på er postbox.

Senaste nytt om garantiåtgärder

Arbetet med att åtgärda anmärkningar från garantibesiktningen pågår för fullt. Nu när arbetena har pågått några dagar har entreprenören kunnat göra en bedömning av det fortsatta arbetet.

v.6 - Arbeten pågår i S-huset. Dessa lägenheter ställer låset i serviceläge när man inte är hemma. C-huset behöver inte ha i serviceläge.

v.7 - Arbeten påbörjas och pågår i C-huset. Dessa lägenheter ställer låset i serviceläge när man inte är hemma. S-huset behöver inte ha i serviceläge.

Vissa undantag kan komma att bli aktuella men då kommer styrelsen höra av sig direkt till medlem för eventuellt tillträde till lägenheten annan tid än som nämns ovan.

Tack för er förståelse och ert tålamod!

Garantianmärkningar åtgärdas

På måndag den 6 e februari startar arbeten med att åtgärda anmärkningarna från garantibesiktningen. Vi har inte kunnat få ett mer detaljerat schema än att arbetena kommer utföras under v. 6 och v. 7 från kl. 07:00 - 16:00. Detta beror på att flertalet discipliner ska in och åtgärda sina punkter, dvs målare ska måla igen sprickor, snickare ska justera luckor, golvläggare ska ordna golven etc. Därför ber i er att ha dörren i serviceläge under angivet tidsintervall under den tiden ni inte är hemma. Ni kommer bli meddelade när era punkter är åtgärdade och när ni då inte heller behöver ha dörren i serviceläge längre.

Målningsarbetena är det som tar längst tid då sprickan först ska spacklas, torkas, målas, torkas, målas och till sist torka. Därför kommer många lägenheter bli berörda samma dag men under kortare tid beroende på hur mycket sprickor det handlar om. Ni ansvarar för att plocka undan möbler som kan vara i vägen för att komma åt att åtgärda sprickor. Målare har med sig täckmaterial för att slippa spill av färg.

Skulle ni vara bortresta och inte bekväma med att ha dörren i serviceläge längre än nödvändigt, be gärna en granne att titta in till er och låsa "normalt" när de är klara.

Är lägenheten otillgänglig under denna period kommer dessvärre inte anmärkningarna att åtgärdas.

Startmöte sker på måndag den 6 februari kl. 08:00 och därefter startar de igång arbetena.

Har ni frågor, tveka inte att kontakta oss i styrelsen så tar vi det vidare med entreprenören.

No Internet Connection