Nyheter

Motion inför föreningsstämman

På föreningsstämman behandlas, bland annat, eventuella ärenden som skickats in av er medlemmar (motioner). Samtliga inkomna motioner ska beslutas på stämman vilket sker genom röstning. Styrelsen kommer samla in motionerna, bereda dessa samt återkoppla med förslag till beslut.

Vill du ta upp ett ärende på årsstämman? Maila din motion till styrelsen, , senast den 7 maj kl. 23:59.

Mer information om hur en föreningsstämma går till samt hur du skriver en motion finns på vår hemsida och du hittar det här.

Föreningsstämman kommer hållas den 31 maj kl. 18:00, kallelse kommer delges er medlemmar senast två veckor innan mötet.

Belysning innergård

Som säkert många noterat har delar av belysningen på innergården varit ur funktion ett tag. Detta är felanmält till entreprenören och behandlas som ett garantiärende.

Anledningen till att belysningen inte är igång är för att det är läckage någonstans. Det gör att vatten tränger in och skapar kortslutning och elen till armaturen bryts och lamporna lyser därför inte. Det går inte heller att återställa säkringen då denna löser ut direkt när den återställs. El-entreprenören som äger garantin väntar på reservdelar för att kunna byta ut de delar som är felaktiga. Därav att det tar tid att få felet avhjälpt. Styrelsen har kontakt med entreprenören för att skynda på processen och få detta avhjälp så snart som möjligt.

Ventilationen åter igång

Ventilationen verkar åter vara igång som den ska.

Felet bestod i en felprogrammering vilket gjorde att bostädernas fläktar följde samma schema som för förskolan. Förskolans fläktar ska inte vara igång dygnet runt utan endast när förskolan har sin verksamhet igång mellan kl. 7-18, för att spara energi när ingen är i lokalerna. Detta är helt i sin ordning men blev fel när även bostädernas fläktar fick samma programmerade tider, dvs stängdes av mellan 18-07.  

Detta har varit ett garantiärende och därmed inte en kostnad som föreningen står för. Återkom gärna till styrelsen om ni fortsatt skulle uppleva problem.

Fortsatt problem med ventilationen i S-huset

Återigen strulat ventilationen i S-huset. Tekniker har varit på plats och åtgärdat någonting men felet återkommer ständigt och resultatet blir att ventilationen avstannar. Detta är självklart felanmält och styrelsen följer upp ärendet dagligen med föreningens tekniska förvaltare samt Noccon.

Ventilation felanmäld

Ventilationen i S-huset strular och är felanmäld. Åtgärd planeras till måndag 13/3.

No Internet Connection