Nyheter

Filtersats till FTX-aggregaten i C-huset

För medlemmar boendes i C-huset tillhandahåller styrelsen filtersatser till FTX-aggregaten mot anskaffningspris 669 kr. Respektive medlem ansvarar för att byte av filter sker enligt rekommendation.

Medlemmar i behov av filtersats är välkomna att kontakta styrelsen.

Kostnaden läggs på månadsfakturan från Fastum. 

Hälsningar

Styrelsen

Budget 2024

Styrelsens förslag till budget för 2024 är klart. 

Budgeten innebära att medlemsavgiften höjs med 7,5% från den 1 januari 2024. Höjningen motiveras främst av ökade räntekostnader men även ökade kostnader för el och uppvärmning.

Har du frågor kring föreningens ekonomi är du välkommen att kontakta styrelsen.

Hälsningar

Styrelsen

Fortsatt arbete med loftgångarna i S-huset

På måndag den 20 november fortsätter Noccon arbetet med fogarna på den översta loftgången i S-huset. När en fog är nyfogad så kommer det markeras med GUL-tejp, var vaksamma och försöka att inte gå på den nya fogen.

Arbetet uppges vara av det tysta slaget och borde inte påverka oss boende mer än att vi försöker att inte gå på fogarna.

Hälsningar

Styrelsen

Meddelande från Styrelsen

Styrelsen har dessvärre noterat nya brytmärken till det inre cykelrummet men att det i nuläget är oklart om något är tillgripet men vi uppmanar er boende att gå ner och titta till era cyklar och andra tillhörigheter i båda cykelrummen samt även i barnvagnsrummet.
Var även vaksamma på vilka som rör sig i och omkring fastigheterna.
 
Hälsningar
Styrelsen
No Internet Connection