Nyheter

Tillägg: Problem med inträngande fukt ovanför FTX-aggregat i fler än en lägenhet?

Detta gäller C-huset, Älvkarleövägen 31.

Styrelsen

Problem med inträngande fukt ovanför FTX-aggregat i fler än en lägenhet?

Problem med inträngande fukt ovanför FTX-aggregat i fler än en lägenhet?

En av medlemmarna i föreningen har problem med inträngde fukt i sin lägenhet ovanför FTX-aggregatet (ventilationsaggregatet). Liknande fel skulle kunna finnas i fler lägenheter med FTX-aggregat i föreningen, något som styrelsen gärna i så fall skulle vilja få reda på.
 
Enligt den drabbade medlemmen Gustaf Örn, som också är styrelseledamot, kan problemet tex avslöjas på garderobstommarnas utseende. Undersök därför gärna era garderobsstommars insida under ventilationsrören till aggregatet.
 
Vill ni så kan Gustaf komma förbi och göra en enkel okulärbesiktning i syfte att undersöka om det kan misstänkas att liknande fel föreligger.
 
Intresserade medlemmar kan höra av sig till Gustaf () för att få närmre information om vad man kan titta efter.
 
Hälsningar
Styrelsen

Fjärrkontroller till garaget

Omprogrammerade fjärrkontroller till garaget finns att hämta för er som inte redan gjort det.

Kontakta Torbjörn 073-320 97 85

 

Hälsningar

Styrelsen

Omprogrammerade fjärrkontroller till garaget

Fjärrkontrollerna är färdiga och finns att kvittera ut under Höststädningen kl.10-12 på gården.

Idag lördag den 21/10

Hälsningar

Styrelsen

Garaget

Byte av garageoperatör till Fastum har visat sig medföra vissa legala risker. Styrelsen har därför valt att återgå till tidigare parkeringsbolag, Apcoa, som leverantör. Det innebär att Fastum kommer kreditera aviserad hyra för garaget innevarande månad. Vi ber er reservera dessa pengar  för kommande hyresavisering som inom kort kommer från Apcoa.

Styrelsen beklagar om bytena vållat medlemmarna besvär. Det positiva i hanteringen är dock att föreningens kostnader framgent för garagehanteringen nästan halveras.

Hälsningar Styrelsen

No Internet Connection