Nyheter

Information från styrelsen

Styrelsen har beslutat att balkongskydd på lägenheternas balkonger ska vara enhetliga. Ett tyg och färgkod att använda har därför tagits fram, se bild nedan. Närmare information om balkongskydd och förslag på leverantör kommer att läggas upp på hemsidan. Styrelsen ska kontaktas om man önskar sätta upp markiser då dessa kan vara bygglovspliktiga. För de fall markiser kan bli aktuellt gäller beslutet om tyg och färgkod även dessa.

Information om balkongskydd och markiser finns under Mitt boende/Bopärmen.


Det finns lediga förråd att hyra såväl stora som små. Kontakta Fastum vid intresse.


Vi vill också be er notera den 28 maj kl. 18 i kalendern. Då har föreningen årsstämma.

 

No Internet Connection