Nyheter

Nytt system för insamling av matavfall

Som styrelsen informerat om tidigare så förbjuds användning av avfallskvarnarna från 1 januari 2024. Insamling av matavfall sker från årsskiftet istället i särskilda kärl. Varje lägenhet samlar sitt matavfall i  bruna påsar som sedan lämnas i särskilda kärl som är placerade i miljörummet, två kärl à 140 liter. Tömning av kärlen sker varje vecka. 

Respektive lägenhet kan redan nu hämta erforderlig utrustning i miljörummet. För varje lägenhet finns följande att hämta:

  • en behållare för matavfallspåsar
  • skruvar för fast montering av behållaren 
  • två buntar med avfallspåsar per lägenhet (finns i de bruna kartongerna till höger i miljörummet)
  • en skrapa för matavfall
  • en informationsfolder.

Om ni har några frågor eller funderingar kring det nya systemet för insamling av matavfall kontakta styrelsen.

God fortsättning och Gott Nytt År önskar styrelsen 

No Internet Connection