Nyheter

Filtersats till FTX-aggregaten i C-huset

För medlemmar boendes i C-huset tillhandahåller styrelsen filtersatser till FTX-aggregaten mot anskaffningspris 669 kr. Respektive medlem ansvarar för att byte av filter sker enligt rekommendation.

Medlemmar i behov av filtersats är välkomna att kontakta styrelsen.

Kostnaden läggs på månadsfakturan från Fastum. 

Hälsningar

Styrelsen

No Internet Connection