Nyheter

Fortsatt arbete med loftgångarna i S-huset

På måndag den 20 november fortsätter Noccon arbetet med fogarna på den översta loftgången i S-huset. När en fog är nyfogad så kommer det markeras med GUL-tejp, var vaksamma och försöka att inte gå på den nya fogen.

Arbetet uppges vara av det tysta slaget och borde inte påverka oss boende mer än att vi försöker att inte gå på fogarna.

Hälsningar

Styrelsen

No Internet Connection