Nyheter

Information från styrelsen

Styrelsen har beslutat att balkongskydd på lägenheternas balkonger ska vara enhetliga. Ett tyg och färgkod att använda har därför tagits fram, se bild nedan. Närmare information om balkongskydd och förslag på leverantör kommer att läggas upp på hemsidan. Styrelsen ska kontaktas om man önskar sätta upp markiser då dessa kan vara bygglovspliktiga. För de fall markiser kan bli aktuellt gäller beslutet om tyg och färgkod även dessa.

Information om balkongskydd och markiser finns under Mitt boende/Bopärmen.


Det finns lediga förråd att hyra såväl stora som små. Kontakta Fastum vid intresse.


Vi vill också be er notera den 28 maj kl. 18 i kalendern. Då har föreningen årsstämma.

 

Nytt system för insamling av matavfall

Som styrelsen informerat om tidigare så förbjuds användning av avfallskvarnarna från 1 januari 2024. Insamling av matavfall sker från årsskiftet istället i särskilda kärl. Varje lägenhet samlar sitt matavfall i  bruna påsar som sedan lämnas i särskilda kärl som är placerade i miljörummet, två kärl à 140 liter. Tömning av kärlen sker varje vecka. 

Respektive lägenhet kan redan nu hämta erforderlig utrustning i miljörummet. För varje lägenhet finns följande att hämta:

  • en behållare för matavfallspåsar
  • skruvar för fast montering av behållaren 
  • två buntar med avfallspåsar per lägenhet (finns i de bruna kartongerna till höger i miljörummet)
  • en skrapa för matavfall
  • en informationsfolder.

Om ni har några frågor eller funderingar kring det nya systemet för insamling av matavfall kontakta styrelsen.

God fortsättning och Gott Nytt År önskar styrelsen 

Filtersats till FTX-aggregaten i C-huset

För medlemmar boendes i C-huset tillhandahåller styrelsen filtersatser till FTX-aggregaten mot anskaffningspris 669 kr. Respektive medlem ansvarar för att byte av filter sker enligt rekommendation.

Medlemmar i behov av filtersats är välkomna att kontakta styrelsen.

Kostnaden läggs på månadsfakturan från Fastum. 

Hälsningar

Styrelsen

Budget 2024

Styrelsens förslag till budget för 2024 är klart. 

Budgeten innebära att medlemsavgiften höjs med 7,5% från den 1 januari 2024. Höjningen motiveras främst av ökade räntekostnader men även ökade kostnader för el och uppvärmning.

Har du frågor kring föreningens ekonomi är du välkommen att kontakta styrelsen.

Hälsningar

Styrelsen

No Internet Connection