Bopärmen

Balkongskydd och Markiser

Styrelsen har beslutat att balkongskydd på lägenheternas balkonger ska vara enhetliga.

Färgkod och tyg är beslutat enligt följande:

SANDATEX 986/727

Balkongskydd kan beställas med 20% rabatt hos:

Stockholms Glas och Solskydd.

Tfn: 08-410 280 30

Önskar man sätta upp markiser så kan det vara bygglovspliktigt även dessa ska vara enhetliga och med samma färgkod som balkongskydden.

No Internet Connection