Andrahandsuthyrning

Din bostadsrätt upplåts med syftet att du själv som bostadsrättsinnehavare ska bo i bostaden permanent. Vill du hyra ut din bostad i andra hand måste du få ett skriftligt tillstånd ifrån styrelsen, oavsett till vem eller hur kort tid uthyrningen avser.  För att få ett tillstånd krävs det att du har en skälig orsak till att du själv inte kan bo i lägenheten under en viss tid.

Vilka regler gällande andrahandsuthyrning som finns för denna förening framgår i föreningens stadgar. Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse som betalas av bostadsrättshavaren i enlighet med stadgarna. Enligt dessa får avgiften för att hyra ut sin lägenhet i andra hand per år högst uppgå till 10 procent av det prisbasbelopp som enligt socialförsäkringsbalken gäller vid tidpunkten för inkommen ansökan. Gäller uthyrningen i andra hand kortare tidsperiod än ett år beräknas den högsta tillåtna avgiften för andrahandsupplåtelsen efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. 

Du behöver även tillstånd om du låter någon bo i lägenheten utan att betala hyra. Tillståndet ges för en bestämd tidsperiod, dock högst ett år.

Använd gärna blanketten som du kan ladda ner från denna sida och fyll i med dina uppgifter. Ansökan skickas därefter till styrelsen. 

Dokument och Blanketter

Icon representing an icon       

Blankett - Ansökan om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst


No Internet Connection